sản phẩm > nồi cơm điện ( 13 )

 • Chương trình nấu đa dạng: 5 chương trình
 • Sách hướng dẫn nấu ăn
 • Xửng hấp
 • Lòng nồi dày 1.8mm
 • Đáy gợn sóng
Xem so sánh
 • Chế độ Double Cook : 10 công thức
 • Chế độ nấu tự động : 40 món ăn
 • Nhiều chương trình nấu  : 16 chế độ
 • Lòng nồi dày 3.0mm
 • Nắp thoát hơi siêu lớn
 • Chức năng nấu nhanh Eco
Xem so sánh
 • Chế độ Double Cook : 10 công thức
 • Chế độ nấu tự động : 40 món ăn
 • Nhiều chương trình nấu : 16 chế độ
 • Lòng nồi dày 3.0mm
 • Nắp thoát hơi siêu lớn
 • Chức năng nấu nhanh Eco
 
Xem so sánh
 • Chế độ Double Cook : 10 công thức
 • Chế độ nấu tự động : 20 món ăn
 • Nhiều chương trình nấu  : 14 chế độ
 • Lòng nồi dày 3.0mm
 • Nắp thoát hơi siêu lớn
 • Chức năng nấu nhanh Eco
Xem so sánh
 • Chế độ Double Cook : 10 công thức
 • Chế độ nấu tự động : 20 món ăn
 • Nhiều chương trình nấu : 14 chế độ
 • Lòng nồi dày 3.0mm
 • Nắp thoát hơi siêu lớn
 • Chức năng nấu nhanh Eco
 
Xem so sánh
 • Chế độ Double Cook : 10 công thức
 • Chế độ nấu tự động : 10 món ăn
 • Nhiều chương trình nấu  : 13 chế độ
 • Lòng nồi dày 2.0mm
 • Nắp thoát hơi lớn
 • Chức năng nấu nhanh Eco
Xem so sánh
 • Chế độ Double Cook : 10 công thức
 • Chế độ nấu tự động : 10 món ăn
 • Nhiều chương trình nấu : 13 chế độ
 • Lòng nồi dày 2.0mm
 • Nắp thoát hơi lớn
 • Chức năng nấu nhanh Eco
 
Xem so sánh
 • Chế độ Double Cook : 10 công thức
 • Nhiều chương trình nấu  : 10 chế độ
 • Lòng nồi dày 2.0mm
 • Nắp thoát hơi lớn
 • Chức năng nấu nhanh Eco
Xem so sánh
 • Chế độ Double Cook : 10 công thức
 • Nhiều chương trình nấu : 10 chế độ
 • Lòng nồi dày 2.0mm
 • Nắp thoát hơi lớn
 • Chức năng nấu nhanh Eco
 
Xem so sánh
 • Chế độ nấu tự động
 • Nhiều chương trình nấu: 14 chế độ nấu
 • Xửng hấp lớn bằng nhôm
 • Lòng nồi dày 1.5 mm với đáy gợn sóng
 • Nắp tháo rời được.
Xem so sánh
 • Chế độ nấu đa dạng
 • Xửng hấp
 • Vỉ hấp
 • Lòng nồi dày 2.3mm
 • Nắp trong có thể tháo rời
Xem so sánh
 • Chế độ nấu tự động 40 món ăn
 • Chế độ nấu đa dạng
 • Xửng hấp
 • Vỉ hấp
 • Lòng nồi dày 3.6mm
Xem so sánh