sản phẩm > máy giặt ( 8 )

 • DYNAMIC-STREAM  WASH 
 • Giặt thẩm thấu 04 bước
 • Nắp máy bằng kính cường lực
 • Điều chỉnh luồng nước & thêm nước
 • Chứng nhận Allergy UK
 • Tốc độ vắt : 700 vòng/ phút
 
Xem so sánh
 • DYNAMIC-STREAM  WASH 
 • Giặt thẩm thấu 04 bước
 • Nắp máy bằng kính cường lực
 • Điều chỉnh luồng nước & thêm nước
 • Chứng nhận Allergy UK
 • Tốc độ vắt : 700 vòng/ phút
Xem so sánh
 • DYNAMIC-STREAM  WASH 
 • Giặt thẩm thấu 04 bước
 • Nắp máy bằng kính cường lực
 • Điều chỉnh luồng nước & thêm nước
 • Chứng nhận Allergy UK
 • Tốc độ vắt : 700 vòng/ phút
 
Xem so sánh
 • DYNAMIC-STREAM  WASH 
 • Công nghệ Inverter
 • Giặt thẩm thấu 04 bước
 • Nắp máy bằng kính cường lực
 • Cảm biến ECO 03 bước
 • Chứng nhận Allergy UK
 • Tốc độ vắt : 750 vòng/ phút
 
Xem so sánh
 • DYNAMIC-STREAM  WASH 
 • Giặt thẩm thấu 04 bước
 • Nắp máy bằng kính cường lực
 • Điều chỉnh luồng nước & thêm nước
 • Chứng nhận Allergy UK
 • Chức năng chống rối đồ giặt
 • Tốc độ vắt : 700 vòng/ phút
 
Xem so sánh
 • DYNAMIC-STREAM  WASH 
 • Công nghệ Inverter
 • Giặt thẩm thấu 04 bước
 • Nắp máy bằng kính cường lực
 • Chứng nhận Allergy UK
 • Chức năng chống rối đồ giặt
 • Tốc độ vắt : 750 vòng/ phút
Xem so sánh
 • Tự làm sạch lồng giặt
 • Cảm biến Eco 3 bước
 • Chương trình giặt thông minh
 • Điều chỉnh luồng nước
 • Thêm nước
 • Chống rối đồ giặt
Xem so sánh
 • Tự làm sạch lồng giặt
 • Cảm biến Eco 3 bước
 • Chương trình giặt thông minh
 • Thêm nước
 • Ghi nhớ
 • Chống rối đồ giặt
Xem so sánh