MÁY HÚT BỤI > Loại KHÔNG DÂY ( 3 )

 • Động cơ quạt SD công suất cao
 • Hút xoáy tăng cường
 • Dung tích chứa bụi 0.15L
 • Đầu hút tích hợp động cơ
Xem so sánh
 • Động cơ quạt SD công suất cao
 • Hút xoáy tăng cường
 • Dung tích chứa bụi 0.2L
 • Đầu hút tích hợp động cơ
Xem so sánh
 • Động cơ quạt SD công suất cao
 • Hút xoáy tăng cường
 • Công suất 330W
 • Dung tích chứa bụi 0.2L
 • Đầu hút tích hợp động cơ
 • Đầu đập vải + Đầu xoay đa hướng
 • Điều chỉnh chiều dài 1 chạm
Xem so sánh